Różany ogród w sercu / Rose garden in the heart

Ciao a tutti,
oggi per me è una giornata tranquilla, dopo un breve periodo di malanni a causa del maltempo. Oggi gioco nel mio progetto un'atmosfera calma e primaverile.
Cześć wszystkim,
dziś u mnie jest spokojny dzień, po krótkim okresie choroby spowodowanym złymi warunkami pogodowymi. Spokojną i wiosenną atmosferę odtwarzam w mojej dzisiejszej pracy.
Hello to all,
today for me it is a peaceful day, after a brief period of ills due to bad weather. I am playing a calm and spring atmosphere in my project today.


Ieri è stato il mio anniversario di matrimonio, e ho scelto di creare una cartolina romantica, in ricordo della mia giornata in cui ho sposato la mia anima gemella !!! Ho usato  Tekturka - Różany ogród w sercu oraz Beige and green JOY - 05.

Wczoraj była moja rocznica ślubu i zdecydowałem się stworzyć romantyczną kartę, na pamiątkę tego dnia, kiedy poślubiłam moją bratnią duszę !!! Użyłem Tekturka - Różany ogród w sercu oraz Beige and green JOY - 05.
Yesterday was my wedding anniversary, and I chose to create a romantic card, in memory of my day when I married my soulmate !!! I used Tekturka - Różany ogród w sercu and Beige and green JOY - 05.Grazie al bellissimo truciolare, la mia carta era semplice da fare, in realtà ho aggiunto solo alcuni abbellimenti!
Dzięki pięknej tekturce moja kartka była prosty do zrobienia, właściwie dodałem tylko kilka upiększeń!
Thanks to the beautiful chipboard, my card was simple to do, I actually added only a few embellishments!


I used:

 

Mam nadzieję, że inspiruję!
Uściski, Sabrina
I hope I'm inspiring!
A hug Sabrina


Commenti

Post più popolari